PRODUKTY Z MESTSKÝCH FARIEM MAJÚ 6X VÄČŠIU UHLÍKOVÚ STOPU