Pragmatický prístup k výpočtu uhlíkovej stopy

Ak existovali nejaké pochybnosti o rastúcom význame presadzovania udržateľnosti v potravinárskom a nápojovom (F&B) priemysle, nedávna správa EY to ustála. Spomedzi piatich spotrebiteľských segmentov, o ktorých EY predpovedá, že budú formovať budúcnosť spotreby potravín, sú dva „planeta na prvom mieste“ a „spoločnosť na prvom mieste“.  Spoločne zasiahli jadro mnohých iniciatív v oblasti udržateľnosti, ktoré sa snažia znížiť emisie uhlíka spôsobmi, ktoré chránia životné prostredie a chránia okolité komunity.  Mnohé z najväčších svetových organizácií – od veľkých obchodných reťazcov a pohostinských reťazcov až po F&B konglomeráty – v snahe dostať sa dopredu zverejnili ciele stať sa uhlíkovo neutrálnymi do roku 2050. Na splnenie týchto míľnikov budú musieť ísť nad rámec vytváranej uhlíkovej stopy. svojimi vlastnými operáciami. Budú tiež potrebovať stredné vrstvy svojich dodávateľských reťazcov na zdokumentovanie a zníženie emisií skleníkových  plynov. (foodindustryexecutive.com)