Neistý svet výpočtov uhlíkových kreditov

  • Kritika dobrovoľného obchodu s uhlíkom a stratégií ochrany lesov, ako je REDD+, sa sústreďovala najmä na metódy uhlíkového účtovania používané na výpočet kreditov.
  • Každý kredit obchodovaný na dobrovoľných trhoch má predstavovať zníženie, zamedzenie alebo odstránenie 1 metrickej tony oxidu uhličitého z atmosféry.
  • Nedávna veda však vyvolala otázky o tom, ako REDD+ a iné typy projektov zisťujú počet ton ušetrených emisií.
  • Proces sa opiera o stanovenie základnej miery odlesňovania, podľa ktorej sa meria úspešnosť projektu v znižovaní alebo odstraňovaní emisií. Kritici však tvrdia, že tento proces môže byť chybný a že konflikty záujmov strán zapojených do stanovovania základnej línie sa až donedávna neriešili. (Johna Cannona)