Poslanci EU prijali nový zákon zakazujúci greenwashing a zavádzajúce informácie o produktoch

Smernica, ktorá bola dnes prijatá 593 hlasmi za, 21 proti a 14 sa zdržalo hlasovania, sa snaží chrániť spotrebiteľov pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami a pomôcť im lepšie sa rozhodovať pri nákupe. Na dosiahnutie tohto cieľa sa na zoznam zakázaných obchodných praktík EÚ pridá množstvo problematických marketingových návykov súvisiacich s greenwashingom a predčasným zastarávaním tovaru.

Presnejšia a spoľahlivejšia reklama

Najdôležitejšie je, že cieľom nových pravidiel je urobiť označovanie produktov jasnejším a dôveryhodnejším tým, že zakážu používanie všeobecných environmentálnych tvrdení ako „ekologické“, „prírodné“, „biologicky odbúrateľné“, „klimaticky neutrálne“ alebo „eko“ bez dôkazu. Používanie značiek udržateľnosti bude teraz tiež regulované vzhľadom na zmätok spôsobený ich rozšírením a nepoužitím porovnávacích údajov. V budúcnosti budú v EÚ povolené iba značky udržateľnosti založené na oficiálnych certifikačných schémach alebo zavedené verejnými orgánmi. Okrem toho smernica zakáže tvrdenia, že výrobok má neutrálny, znížený alebo pozitívny vplyv na životné prostredie z dôvodu systémov kompenzácie emisií.