Chronologický prehľad – Parížska dohoda o zmene klímy

2023 – EÚ na čele globálnych opatrení v oblasti klímy na konferencii COP 28. Na 28. konferencii Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP 28) EÚ a jej 27 členských štátov zohrali vedúcu úlohu pri dosiahnutí dohody, v ktorej sa vyzýva na spoločné globálne úsilie o odklon od fosílnych palív v odvetví energetiky.

Ďalšie zásadné výsledky COP 28:

  • globálne záväzky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti
  • sprevádzkovanie nového fondu na krytie strát a škôd (do ktorého EÚ a jej krajiny prisľúbili viac ako polovicu počiatočného financovania)
  • potreba okamžitých opatrení, aby globálne emisie dosiahli vrchol najneskôr v roku 2025 a dosiahlo sa zníženie globálnych emisií skleníkových plynov o 43 % do roku 2030 a o 60 % do roku 2035
  • globálny cieľ v oblasti adaptácie