Opatrenia EÚ v oblasti zmeny klímy

Podľa európskeho právneho predpisu v oblasti klímy musia krajiny EÚ do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55 %. Ich cieľom je dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu EÚ.

Klimaticky neutrálna EÚ do roku 2050

Vedúci predstavitelia EÚ, ktorí sa zišli na zasadnutí Európskej rady, sa v decembri 2019 dohodli, že EÚ by mala do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Klimatická neutralita znamená, že do atmosféry sa bude vypúšťať len toľko skleníkových plynov, koľko môže absorbovať príroda, čiže lesy, oceány a pôda. Aby sa takáto nulová bilancia emisií do roku 2050 dosiahla, budú krajiny EÚ musieť výrazne znížiť svoje emisie skleníkových plynov a nájsť spôsoby, ako kompenzovať zostávajúce a nevyhnutné emisie.

Európska rada vo svojich záveroch zdôraznila, že prechod ku klimatickej neutralite prináša významné príležitosti pre:

  • hospodársky rast
  • trhy a pracovné miesta
  • technologický vývoj

Lídri EÚ požiadali Európsku komisiu, aby pokračovala v práci na Európskej zelenej dohode.