Klimatické zmeny sú tiež jedinečnou príležitosťou na spoluprácu medzi národmi

Ak je pravda, že Príroda nepotrebuje človeka, človek určite potrebuje Prírodu. Udržiavanie biodiverzity je kľúčové pre naše blaho a prežitie. Bezplatné ekosystémové služby, ktoré nám životné prostredie zaručuje (ako napr. opeľovanie rastlín, stabilita pôdy, lom slnečného žiarenia ľadom, len niektoré) sa nedajú nahradiť umelými rastlinami. Dnes smerujeme k šiestemu hromadnému vymieraniu a hlavnou príčinou je človek: je to meteorit, ktorý ničí rozmanitosť a množstvo živých druhov a ekosystémy, ktoré obývajú. Charles Darwin, vznešený otec evolučnej teórie, bol medzi prvými mysliteľmi, ktorí akceptovali realitu vymierania ako základnú črtu histórie života na Zemi, čo je netriviálna úvaha v ére, v ktorej kreacionistické a esencialistické koncepcie života dominoval (podľa ktorého sú živé bytosti nemenné). (Francesco Suman)