Banky zvyšujú záujem o ESG a cloud, aby si udržali zákazníkov

Výskum publikovaný Európskou platobnou radou v roku 2013 ukázal, že ľudia s väčšou pravdepodobnosťou zostanú verní svojim kamenným bankám ako svojim partnerom (v bankách zostanú v priemere 17 rokov, zatiaľ čo sobáše mali v priemere menej ako 12 rokov). Obviňujte rodičov. Viac ako polovica opýtaných si v tom čase vybrala svoju banku na základe inštitúcií podporovaných ich matkou alebo otcom a presťahovanie banky bola ťažkopádna práca. Ale časy sa, našťastie, zmenili. V súčasnosti je pre zákazníkov oveľa jednoduchšie a bežnejšie zmeniť banku, čo je často lákané špeciálnymi peňažnými stimulmi, ale čoraz viac závisí od služieb, ktoré dostávajú ako zákazníci, a o udržateľnosť banky. Prieskum spoločnosti Statista zo septembra 2023 ukázal, že 8 % Kanaďanov „veľmi pravdepodobne“ zmení svoju primárnu banku a ďalších 13 % „pravdepodobne“. (Kate Birch)