Náležitá starostlivosť o udržateľnosť podniku

Rada a Európsky parlament dnes dosiahli dočasnú dohodu o smernici o povinnej starostlivosti o udržateľnosti podnikov (CSDDD), ktorej cieľom je posilniť ochranu životného prostredia a ľudských práv v EÚ a na celom svete. Smernica o povinnej starostlivosti stanoví povinnosti pre veľké spoločnosti týkajúce sa skutočných a potenciálnych nepriaznivých vplyvov na ľudské práva a životné prostredie, s ohľadom na ich vlastnú činnosť, činnosť ich dcérskych spoločností a činnosti vykonávané ich obchodnými partnermi.

Povinnosti pre firmy

Smernica o povinnej starostlivosti stanovuje pravidlá pre povinnosti veľkých spoločností, pokiaľ ide o skutočné a potenciálne nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a ľudské práva pre ich obchodný reťazec činností, ktorý sa vzťahuje na dodávateľských obchodných partnerov spoločnosti a čiastočne na činnosti nadväzujúcich činností, ako je distribúcia alebo recyklácia. .

Smernica tiež stanovuje pravidlá týkajúce sa sankcií a občianskoprávnej zodpovednosti za porušenie týchto povinností; vyžaduje, aby spoločnosti prijali plán, ktorý zabezpečí, že ich obchodný model a stratégia sú v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy.