LIFE zdieľanie osvedčených postupov pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Cieľom priekopníckeho projektu GoProFor LIFE je zhromaždiť a zdieľať stovky trvalo udržateľných lesníckych činností, nástrojov a skúseností v jedinečnej databáze osvedčených postupov, ktorú môžu využívať manažéri lesov v celej Európe. „Udržateľne spravovať lesy znamená zlepšovať tovary a služby, ktoré pochádzajú z lesov, a zároveň sa starať o zachovanie takéhoto vzácneho zdroja aj pre budúce generácie,“ hovorí Luigi Torreggiani, člen komunikačného tímu GoProFor LIFE. „Čo je to však „správny postup“? Je to konkrétna akcia, vedecky overená a predovšetkým opakovateľná, ktorá umožňuje zachovať špecifické biotopy a druhy alebo zlepšiť úroveň biodiverzity v degradovaných oblastiach.“  Projekt, ktorý prebiehal do marca 2023, určil päť kľúčových oblastí pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov: biodiverzitu; biotopy; invázne druhy; zmena podnebia; a plánovanie, riadenie a riadenie. Ktokoľvek môže bezplatne pristupovať k databáze a vyhľadávať v nej a stiahnuť si informačné listy, nájsť odkazy na iné projekty LIFE a kontaktné údaje odborníkov v rôznych oblastiach z rôznych európskych krajín.  Doteraz sa k databáze, ktorá bola zaradená do centra Dekády OSN pre obnovu ekosystémov a ktorá zostane aktívna do roku 2033, dostalo prístup viac ako 50 000 ľudí.