ESG v sektore poisťovníctva – návrh stanoviska orgánu EIOPA k boju proti greenwashingu

EIOPA zaznamenala zvýšenú chuť európskych spotrebiteľov poistenia a sporiteľov na dôchodok kupovať si udržateľné poistné alebo dôchodkové produkty. To malo za následok zvýšenú ponuku takýchto produktov zo strany poskytovateľov poistenia a dôchodkov, ale aj zodpovedajúci nárast zavádzajúcich tvrdení o udržateľnosti, označovaných ako „greenwashing“.  Podľa EIOPA sú tvrdenia o udržateľnosti tvrdenia súvisiace s profilom udržateľnosti subjektu alebo produktu, ktoré zobrazujú, že produkty alebo subjekty prospievajú faktorom udržateľnosti alebo že produkty alebo subjekty zohľadňujú aspekty udržateľnosti. Tieto tvrdenia môžu byť zavádzajúce rôznymi spôsobmi, napríklad: selektívne zverejnenie, prázdne tvrdenia, vynechanie alebo nedostatočné zverejnenie, nejasnosť alebo nejasnosť, nekonzistentnosť, nedostatok zmysluplných porovnaní alebo prahových hodnôt, nepodložené, zavádzajúce obrázky alebo zvuky, irelevantnosť, zastarané informácie, zavádzajúca terminológia týkajúca sa udržateľnosti alebo nepravdy. (Pierre-Michaël de Waersegger, Emmanuelle Mousel)