Boj proti greenwashingu. Vytváranie zelenej Európy

Keďže si všetci čoraz viac uvedomujeme potrebu chrániť naše životné prostredie a bojovať proti klimatickým zmenám, niet divu, že mnohé spoločnosti, organizácie a vlády hovoria o svojich ekologických certifikátoch a propagujú ich. Pristihli ste sa však niekedy pri tom, že ste si položili otázku, či to, čo sa tvrdí, je pravdivé alebo nie? Sú niektoré z týchto tvrdení len cvičeniami greenwashingu a aké sú dôsledky takejto situácie na tých, ktorí skutočne vynakladajú veľké úsilie na prácu, výrobu a ponúkanie produktov a služieb, ktoré rešpektujú  životné prostredie?Greenwashingové cvičenia sa stali bežným javom a hrozí, že narušia samotné základy environmentálnej dôvery a integrity. V štúdii Európska komisia v roku 2020 zistila, že 40 % skúmaných environmentálnych tvrdení v Európskej únii bolo nepodložených, zatiaľ čo 53 % bolo nejednoznačných, klamlivých alebo nepodložených. Je to povolené kvôli medzere v existujúcich zákonoch, bez akýchkoľvek nariadení o ekologických nárokoch. (Cyrus Engerer)