Čistá nula podľa scenára do roku 2050

Súbor údajov Net Zero do 2050 obsahuje čísla a tabuľky z publikácie spolu s projekciami na globálnej úrovni pre scenár čistých nulových emisií do roku 2050 (NZE) na základe podrobného modelovania energetického sektora. Môžete si tiež prečítať celú správu Net Zero do roku 2050 alebo preskúmať konkrétne ukazovatele v našom prehliadači údajov Net Zero do roku 2050.  Komerčné využitie : Ak chcete použiť údaje na komerčné účely alebo použiť či distribuovať svoju prácu odvodenú zo súboru údajov na komerčné účely, pozrite si súvisiaci produkt „ Net Zero by 2050 Scenario – Commercial License “

 

 

.