Žiadna čistá nula bez uránu: Tu je dôvod

V oblasti čistej energie sú jadrové elektrárne poháňané uránom často v úzadí oproti slnečnej a veternej energii, no napriek tomu sú druhým najväčším zdrojom elektriny s nízkymi emisiami uhlíka na svete. Jadrová energia funguje bez emisií, znižuje oxid uhličitý a obmedzuje škodlivé látky znečisťujúce ovzdušie. Nie je to len alternatíva; je kľúčový pre globálny prechod na čistú a udržateľnú energiu – kľúč k čistým nulovým emisiám.   V tomto článku preskúmame jedinečnosť a hnacie sily oživujúceho sa záujmu o jadrovú energiu . To znamená ponoriť sa do uránového sektora, vznikajúceho býčieho trhu a prečo je to kľúčové pre čistý nulový svet.  (Jennifer L, carboncredits.com)