Dávať zmysel vede, fosílnym palivám a klimatickým zmenám

Nedávno skončenú globálnu klimatickú konferenciu COP28 mnohí vnímali ako úspešnú, no niektorí aj neúspešnú. Viac ako na predchádzajúcich konferenciách priniesla COP28 nadmernú účasť a možno aj vplyv priemyslu fosílnych palív. Bolo to dobré alebo zlé? Je to komplikované. Priemysel tvrdo chráni svoj vlastný záujem, takže sa bude brániť akýmkoľvek snahám znížiť alebo znížiť dopyt po ich produktoch. Zároveň však nemôžete hovoriť o riešeniach v oblasti zmeny klímy bez toho, aby sa do diskusie zapojili aj takíto kritickí hráči. Mnohí z bohatých vidia zákaz fosílnych palív ako priamy útok na ich životný štýl a prosperitu. Nie je potom prekvapujúce, že privilegovaní – medzi ktoré patria ropné spoločnosti, banky, poisťovne a veľká časť ekosystému dnešnej ekonomiky – by bojovali za ochranu svojich privilégií. Priemysel fosílnych palív má za sebou dlhú históriu potláčania dôkazov, často od vlastných vedcov, o klimatických zmenách. Používajú tú istú príručku, ktorú tabakové spoločnosti použili na potlačenie škodlivých účinkov tabaku na zdravie, často podporované rovnakým súborom vzťahov s verejnosťou a lobistickými zbraňami na prenájom. (Adžar Ibrahim)