Čo čaká európsky ekosystém klimatických technológií v roku 2024?

Pre klimatické technológie to bol ťažký rok . Aj keď sa jej darilo o niečo lepšie ako v iných sektoroch, celkové investície do rizikového a súkromného kapitálu do technológií šetriacich planétu tento rok klesli o 40 %, na päťročné minimum.  Nie je to však všetko skaza a pochmúrnosť. Po prvé, EÚ schválila Priemyselný plán Green Deal, ktorý sprístupňuje  viac ako 1 bilión EUR na všetko od elektrických vozidiel a zariadení na zachytávanie uhlíka až po skladovanie batérií a ekologický vodík.  Navyše sme boli svedkami rýchleho vzostupu AI, ktorá sľubuje bezprecedentnú efektivitu výroby a prevádzky čistých technológií.  Odvetvia, ktoré sa ťažko dekarbonizujú, no silne znečisťujú životné prostredie, ako je zastavané prostredie a priemysel, tiež dostávajú čoraz väčší podiel investícií – čo je sľubný krok k čistej nule.  Očakávame, že tieto trendy budú pokračovať aj v roku 2024. A hoci nedávna  správa Pitchbook naznačuje, že nový rok bude stále prinášať značné problémy s financovaním, mnohí v tomto sektore sú optimistickí. (Siôn Geschwindt)