Riešenia na liečbu klimatických zmien

Po roku sužovanom extrémnymi horúčavami, smrteľnými požiarmi a smogom bude pre mnohých z nás malým prekvapením, že rok 2023 je pravdepodobne najteplejším rokom v histórii na svete. Je jasné, že musíme riešiť problém klimatických zmien. Narastajúce množstvo dôkazov poukazuje na súvislosť medzi naším spoliehaním sa na fosílne palivá a ich daňou pre verejné zdravie. Vezmite si nedávnu štúdiu, ktorá varuje pred dvojnásobným rizikom smrteľných infarktov v dôsledku kombinácie extrémneho tepla a znečistenia jemnými časticami. Výskum epidemiológov tiež varuje, že deti žijúce v blízkosti ropných a plynových vrtov majú päť až sedemkrát vyššiu pravdepodobnosť vzniku lymfómu. Medzitým hrozí, že zmena klímy zväčší existujúce rozdiely. Rastúce teploty vedú k vyšším účtom za chladenie a zvýšené záplavy vedú k vyšším poistným za poistenie domácnosti. Komunity s nedostatočnými zdrojmi trpia zvýšeným vystavením teplu, znečisteniu, záplavám a vplyvom extrémneho počasia. Lesné požiare, zlá kvalita ovzdušia, evakuácie a výpadky elektriny predstavujú nebezpečné výzvy pre ľudí so zložitým zdravotným stavom a ich opatrovateľov.