Ako nás COP28 naučila lekcie jednoty, potreby konať

Rok 2023 sa zapíše do histórie rekordnými teplotami a šokujúcimi záplavami, suchami a búrkami, ktoré spustošili mnohé regióny sveta. Z pozitívneho hľadiska sa však zdá, že svet sa konečne prebúdza do stavu klimatickej núdze, pričom viac ako 90 krajín, ktoré predstavujú 92 percent globálneho HDP, sa teraz zaviazalo k čistým nulovým cieľom. V tejto súvislosti SAE hostili COP28 a poskytli prvú globálnu bilanciu pokroku v dosahovaní cieľov v oblasti klímy od prijatia Parížskej dohody v roku 2015. S viac ako 80 000 delegátmi z vlád, inštitúcií, spoločností a iných kľúčových zainteresovaných strán sa toto stretnutie označuje ako najinkluzívnejší COP vôbec. Hitachi Energy sa zaoberala aktivitami myšlienkového vedenia na viacerých platformách, pričom zdôrazňovala prostriedky a katalyzátory potrebné na urýchlenie energetického prechodu, zdôrazňovala kritickú úlohu energetických sietí a nasadzovania technológií v rýchlosti a rozsahu, ako aj význam inovatívnych politík, predpisov a obchodných modelov. zabezpečiť odolné dodávateľské reťazce. (Claudio Facchin , Khaleej Times)