COP28 ukazuje pravdepodobný dôraz na oživenie ESG

Dvere sa na COP28 zatvorili po takmer dvoch týždňoch rokovaní v Dubaji v Spojených arabských emirátoch. Tohtoročná konferencia bola prvou „globálnou inventúrou“ – prehľadom doterajších globálnych opatrení v oblasti klímy a „zvyšovaním“ ambícií potrebných pred koncom desaťročia na splnenie mandátu COP21 („Parížska dohoda“) pre teplotné ciele. Pri inventarizácii sa zistilo, že globálne emisie skleníkových plynov je potrebné do roku 2030 znížiť o 43 % v porovnaní s úrovňami v roku 2019, aby sa globálne zvýšenie teploty udržalo v rozmedzí 1,5o C limit. Dohoda dosiahnutá na konferencii COP28 (rozhodnutie) má za cieľ spustiť silnejšie akčné plány v oblasti klímy v ďalšom kole štátom určených príspevkov (NDC) zmluvných strán, splatných do roku 2025. Rozhodnutie bude mať v súlade s ďalšími oznámeniami a výsledkami na COP28 dôsledky pre priemysel a súkromný sektor, najmä pokiaľ ide o environmentálne sociálne záležitosti a riadenie (ESG) – pozri naše kľúčové poznatky nižšie. (Julie Vaughanová, Jennifer A. Smokelin, Todd O. Maiden)