Kto je zodpovedný za klimatických utečencov?: Časť I

Zemská klíma za posledných 800 000 rokov nespočetnekrát kolísala (NRDC, 2021). Je to problém, ktorý sa ukázal ako takmer nemožné čeliť vzhľadom na nedostatočnú účinnosť rôznych metód a riešení. Toto zostáva jedným z hlavných svetových problémov, pretože má drastické účinky na každú komunitu na svete jedným alebo druhým spôsobom. Šokujúcim dopadom je, že veľké množstvo ľudí sa sťahuje zo svojich domovov kvôli klimatickým katastrofám, ktoré im sťažili žiť kvôli strate domova a možnosti zárobku, čo im nedáva inú možnosť. Títo ľudia sú „klimatickí utečenci“. Existuje mnoho faktorov, ktoré vedú k nútenej migrácii. Novinárka Olivia Giovetti označila za najčastejšie tieto: vojna, politické nepokoje, vyhnanie etnických menšín a klimatické zmeny spôsobili katastrofy. Služby OCHA uviedli, že posledné uvedené sú najbežnejšie v dôsledku nárastu prírodných katastrof. Svetová banka varuje, že v roku 2050 bude asi 200 miliónov klimatických utečencov. (Wafa Batool)