Tri cesty k nízkouhlíkovému sektoru vzdelávania

Jedna vec je stanoviť si cieľ. Iná vec je vyriešiť, ako to splniť. Ako každý iný sektor, aj vzdelávanie v Austrálii je na ceste k dosiahnutiu čistej nuly v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí. Pre univerzity však existujú jedinečné výzvy a príležitosti spojené s posunom k ​​tomuto cieľu. 

Politika sa stáva jasnejšou. Hoci mandáty neprišli, Národná stratégia energetickej hospodárnosti federálnej vlády a Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva IFRS zverejňujú reporting o udržateľnosti štandardy ponúkajú rámce na usmerňovanie našej práce. Najkritickejším dokumentom je, samozrejme, správa IPCC, ktorá zdôrazňuje potrebu prijať všetko, všade a naraz. Okrem toho je progresívna činnosť v týchto kritických programoch udržateľnosti dôležitá na posilnenie a udržanie pozitívnej reputácie inštitúcií, ktoré sa zaviazali zanechať odkaz vplyvu.  (Johannou Trickettovou)