Reklamy na hračky pre deti sú environmentálnou nočnou morou – rodičia sa s tým môžu vysporiadať takto

Keď sa blížia Vianoce, mnohé deti zažijú „gimme-gimmes“ a napíšu si zoznam hračiek, ktoré dúfajú, že Santa prinesie. To sa dá očakávať. Hračky dávajú deťom šancu učiť sa a byť zvedavé, zapojiť ich predstavivosť do hry a socializovať sa s ostatnými. Bohužiaľ, 80 % všetkých hračiek končí na skládkach, v spaľovniach alebo v oceáne. Hračkársky priemysel spotrebuje 40 ton plastov na každý 1 milión USD, ktorý vygeneruje v príjmoch, a má nadmernú uhlíkovú stopu . Hračky môžu prispievať k vývoju dieťaťa a zároveň ohrozovať jeho zdravie a pohodu znečistením. Inzerenti udržiavajú tento paradox a deti sú zraniteľné voči ich presvedčovacím taktikám. Inzerenti vedia, že deti sú nevyhnutnou súčasťou spotrebiteľského rozhodovacieho cyklu a presviedčajú ich, aby otravovali svojich rodičov, aby sa rozišli s ťažko zarobenými peniazmi. Vytvorenie emocionálneho vzťahu k hračkám v mysliach detí je kľúčové – spojenie s jedlom, zábavou, oblečením a hudbou vytvára špirálu túžby spojenej so značkou. ( Michelle Cowley-Cunningham, Dublin City University)