KLIMATICKÉ PREDSAVZATIA NA ROK 2024

Klimatická kríza sa tento rok zintenzívnila a zdôraznila naliehavú potrebu zníženia emisií.  Na celom svete sme videli otrasné extrémy počasia a v priebehu roka sme prekonali ďalšie rekordy. Existuje však nádej: mnohé štáty a hospodárske odvetvia posilňujú svoje záväzky v oblasti klímy. Toto rastúce odhodlanie musí poháňať jednotné globálne úsilie smerom k oveľa ambicióznejším opatreniam na zníženie emisií. Keď zazvoníme v novom roku, pripojte sa k nám a zaviažte sa prijať uznesenia, ktoré pomôžu znížiť austrálske emisie, naďalej pozitívne ovplyvňovať celoštátnu diskusiu o zmene klímy a tlačiť na tvorcov rozhodnutí, aby brali opatrenia v oblasti klímy vážne.

 

 

.