CO2 prekročí dvojnásobok predindustriálnej úrovne a nie je to niečo, z čoho by sme mali mať radosť

Emisie oxidu uhličitého (CO2) dosiahli v roku 2023 ročný rekord 36,8 miliardy ton. Klimatické zmeny a skleníkový efekt sú naďalej hlavnými problémami ľudských bytostí. Hoci krajiny podnikajú kroky na zmiernenie tejto situácie a prechod na obnoviteľné energie, emisie spôsobené využívaním fosílnych palív od roku 1970 raketovo vzrástli o 90 %. V roku 2023 bol pre nich stanovený nový rekord. Oxid uhličitý, jednoducho známy ako CO2, je jedným z najproblematickejších plynov na našej planéte. V normálnych dávkach je pre planétu prospešný, keďže udržuje teplotu, no vysoké emisie Spôsobujú prehrievanie sveta a ovplyvňujú život na planéte.