Čistejší vzduch, stabilná klíma a zdravší život

Záťaž znečistenia ovzdušia dopadá neúmerne na tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti, pričom sociálne a ekonomické nerovnosti súvisia s vystavením chudobnejšiemu ovzdušiu kvalitu. Deti a starší ľudia zvyčajne trpia najhoršími zdravotnými následkami v dôsledku dýchania znečisteného vzduchu, zatiaľ čo ľudia s nižšími príjmami často žijú v najviac znečistených oblastiach. Okrem toho, že znečistenie ovzdušia spôsobuje úmrtia, napríklad v dôsledku rakoviny a srdcových chorôb, ovplyvňuje kvalitu života ľudí trpiacich chorobami . Mnohí z nás trpia alebo majú rodinných príslušníkov, ktorí trpia chorobami, ako je astma, srdcové choroby alebo cukrovka, a vieme, ako znečistenie ovzdušia môže brániť našej schopnosti vykonávať jednoduché každodenné úlohy. Nemali by sme zabúdať ani na značné náklady, ktoré znečisťovanie ovzdušia naďalej kladie na naše systémy zdravotnej starostlivosti. (Leena Ylä-Mononen)