Návrh dohody o zmene klímy Cop28 nepožaduje ‚postupné zrušenie‘ fosílnych palív napriek tlaku z viac ako 100 krajín

V návrhu uznesenia, o ktorom sa má diskutovať v stredu na konferencii v Dubaji, sa uvádza, že krajiny „[prechod] od fosílnych palív v energetických systémoch spravodlivým, usporiadaným a nestranným spôsobom, čím urýchlia činnosť v tomto kritickom  Uznesenie by sa mohlo prijať alebo by sa mohli poslať vyjednávači, aby ho prepracovali. Prichádza po tom, čo pôvodný návrh neobsahoval žiadne rozhodujúce výzvy na akciu v oblasti globálneho otepľovania, čo medzi niektorými vyvolalo hnev. Viac ako 100 krajín vyzvalo na „postupné vyradenie fosílnych palív“; začleniť do konečného textu po zverejnení pôvodného návrhu. V návrhu textu sa uvádza, že krajiny prejdú takým spôsobom, aby dosiahli čistú nulu do roku 2050. Emisie uhlíka dosiahnu vrchol v roku 2025, hoci niektoré krajiny ako Čína budú schopné dosiahnuť svoj vrchol emisií neskôr. Vypracovanie diskusií trvalo v stredu do skorých ranných hodín. Niektoré obočie sa zdvihlo nad skutočnosťou, že návrh textu neobsahuje slovo „olej“; raz a obsahuje iba „fosílne palivá“ dvakrát. (Kit Heren)