COP28 – Úloha mládeže, vzdelávania a zručností pri dosahovaní cieľov v oblasti klímy

COP28 je v plnom prúde a v rámci tohtoročného tematického programu je kľúčovou oblasťou zamerania „mládež, vzdelávanie a zručnosti“ – a téma, ktorá je základom ôsmich samostatných podujatí. Takže zatiaľ čo konferencia COP27 venovala konkrétny deň udalostiam na túto tému, tento rok podujatia pre mládež zahŕňajú niekoľko dní konferencie a majú rôzne formy. Aké kľúčové problémy sa teda budú tieto udalosti týkať a ako sa snažia podnietiť zmenu pri zlepšovaní klimatických vplyvov? Tu sa pozrieme na hlavnú zostavu.

Študentský energetický summit

Snáď hlavnou udalosťou v agende mládeže, vzdelávania a zručností pre COP28 je Študentský energetický summit, ktorý sa propaguje ako „najväčšie svetové energetické podujatie pod vedením mladých ľudí“. Tento rozsiahly samit demonštruje, ako vážne berie COP28 názory budúcich generácií a poskytuje príležitosť pre viac ako 600 mladých ľudí stretnúť sa s kľúčovými jednotlivcami z energetického sektora a spolupracovať na rôznych nápadoch a iniciatívach s cieľom napredovať v otázkach a riešeniach energetiky. (Cassie Blackburnová, lexology.com)