Forest Carbon Offsety: Všetko, čo potrebujete vedieť

Keďže svet naďalej zápasí s klimatickými zmenami, kompenzácie uhlíka v lesoch sa ukázali ako sľubné riešenie. Zachovaním a ochranou lesov môžeme zachytávať a sekvestrovať uhlík z atmosféry, čím sa znižujú emisie skleníkových plynov. Nielenže to prospieva životnému prostrediu, ale vytvára to aj ekonomické príležitosti pre komunity, ktoré sa živobytia spoliehajú na les.

Úvod do lesných uhlíkových kompenzácií

Spoločnosti už roky dostávajú možnosť vysporiadať sa so svojím vplyvom na životné prostredie: zrušiť svoje znečistenie uhlíkom tým, že budú platiť za úsilie, ktoré chráni lesy. To je v podstate myšlienka kompenzácie lesného uhlíka.  Ak ste vlastníkom pôdy, ktorý si chce zarobiť na udržiavaní svojich stromov v postavení, lesné odlesky vám vyhovujú. Alebo možno ste vlastníkom spoločnosti ochotným podporiť iniciatívy na ochranu lesov, kompenzácie uhlíka v lesoch sú pre vás ideálne.   V každom prípade vám pomôžeme pochopiť všetko, čo potrebujete vedieť o tomto druhu karbónového kompenzačného kreditu. Od poskytnutia podrobného vysvetlenia až po identifikáciu jeho výhod a spôsobu nákupu pre vaše potreby v oblasti kompenzácie.  (Jennifer L)