Hodnotenie vyvíjajúcich sa záväzkov IEA na COP28

Na konferencii o klimatických zmenách COP28 v Dubaji sa zaviazali v troch kľúčových oblastiach – mnohými krajinami v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti a významným počtom spoločností v oblasti metánu. Toto sú tri z piatich kľúčových oblastí činnosti , na ktoré upozornila Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) pred konferenciou COP28. IEA teraz analyzovala, aký by to malo vplyv na globálne emisie skleníkových plynov súvisiace s energetikou, ak by ich všetci signatári týchto prísľubov splnili v plnom rozsahu. Ukazuje, že hoci sú prísľuby pozitívnymi krokmi vpred pri riešení emisií skleníkových plynov v energetickom sektore, nestačili by ani zďaleka na to, aby posunuli svet na cestu k dosiahnutiu medzinárodných klimatických cieľov, najmä cieľa obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°. C. K piatku 8. decembra sa približne 130 krajín zaviazalo strojnásobiť globálnu kapacitu obnoviteľnej energie do roku 2030 a zdvojnásobiť ročnú mieru zlepšovania energetickej účinnosti každý rok do roku 2030. Tieto krajiny spolu tvoria 40 % celosvetového oxidu uhličitého (CO2 ) emisie zo spaľovania fosílnych palív, 37 % celkového celosvetového dopytu po energii a 56 % celosvetového HDP.