Európska komisia plánuje do roku 2040 ukončiť prevádzku kotlov na fosílne palivá

Európska komisia sa v rámci predbežnej dohody dohodnutej s Európskym parlamentom zaviazala do roku 2040 postupne ukončiť používanie fosílnych palív, ako je zemný plyn na vykurovanie. Dohoda, ktorá bude teraz vyžadovať konečné schválenie európskymi orgánmi, bola stanovená ako súčasť dodatkov k smernici o energetickej hospodárnosti budov (EPBD). Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy stanovujú nové ciele na zníženie dopytu po energii v budovách s cieľom pomôcť podporiť ďalšie právne predpisy EÚ a environmentálne stratégie, ktorých cieľom je rozšíriť používanie nízkouhlíkových technológií a obnoviteľnej energie na celom kontinente. Medzi niektorými záväzkami v rámci revidovaných návrhov sú požiadavky na členské štáty EÚ, aby do roku 2030 znížili priemernú spotrebu primárnej energie v domácnostiach o 16 percent. Toto zníženie spotreby energie sa do roku 2035 rozšíri na 20 až 22 percent. Európska komisia poznamenala: „Členské štáty si môžu slobodne vybrať, na ktoré budovy sa zamerajú a aké opatrenia prijmú. (NEIL MERRETT)