UDRŽATEĽNOSŤ10 kľúčových poznatkov o klíme nastavených na informovanie a vedenie politikov

Nedávno bola vydaná iterácia 2023/2024 „ 10 nových poznatkov v klimatickej vede “, ktorá poskytuje odborný pohľad na najnaliehavejšie problémy súvisiace so zmenou klímy. Tieto správy sú spoločným úsilím

  • Zemská liga
  • Budúca Zem
  • Svetový program výskumu klímy

Táto trojica uvádza, že jej úsilie je výsledkom poznatkov poskytnutých „poprednými vedcami z celého sveta“ . Konečným cieľom je poskytnúť „dôveryhodný návod“ na to. Táto správa v podstate dúfa, že umožní politikom zaujať cielenejší a cielenejší prístup k boju proti klimatickým zmenám, a nie robiť neinformované a neefektívne rozhodnutia. (Joshua Stoner)