Správa o hodnotení rizík bodu zlomu a spoločenských príležitostí

Body zlomu predstavujú niektoré z najväčších rizík pre systémy na podporu života našej planéty a stabilitu našich spoločností. V bezprecedentnom úsilí vedeckej komunity teraz výskumníci zverejnili komplexnú správu o bodoch zlomu systému Zeme a ich potenciálnych  vplyvoch a príležitostiach na spoločenskú zmenu. Viac ako 200 vedcov z celého sveta prispelo k „Global Tipping Points Report“. Správa s viac ako 500 stranami poskytuje autoritatívneho sprievodcu stavom vedomostí o bodoch zlomu, skúma príležitosti na urýchlenie tak potrebných transformácií a načrtáva možnosti nového riadenia rizík a príležitostí bodu zlomu. „Táto správa je doteraz najkomplexnejším prehľadom bodov zlomu v zemskom systéme,“ vysvetľuje Sina Loriani z Postupimského inštitútu pre výskum klimatických  vplyvov (PIK), jeden z hlavných autorov správy. „Prekročenie týchto prahových hodnôt môže spustiť zásadné a niekedy náhle zmeny, ktoré by mohli nezvratne určiť osud základných častí nášho zemského systému na najbližšie stovky alebo tisíce rokov. Tieto riziká bodu zlomu sú potenciálne katastrofálne a mali by sa brať veľmi vážne z preventívneho hľadiska pre súčasné a budúce generácie, a to aj napriek pretrvávajúcej neistote.

V súčasnosti je ohrozených 5 systémov sklápania, ďalšie 3 ohrozené, pretože globálne otepľovanie prekračuje 1,5 °C             ( POSTUPIMSKÝ INŠTITÚT PRE VÝSKUM KLIMATICKÝCH VPLYVOV)