10 najviac znečistených miest v Európskej únii

V súčasnosti prebieha dubajská konferencia o klimatických zmenách alebo COP28 , ktorá prebieha od 30. novembra do 12. decembra 2023. Na medzinárodnej  konferencii sa stretnú zástupcovia krajín, ktoré sú signatármi Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy. Jedným z hlavných cieľov COP28 je pokračovať v rozvoji energetickej transformácie a urýchliť postupné vyraďovanie fosílnych palív, hlavných zdrojov   skleníkových plynov a látok znečisťujúcich ovzdušie. Okrem vplyvu na klímu predstavujú fosílne palivá ako uhlie, ropa a plyn aj značné problémy so znečistením;  napríklad pri ich spaľovaní vznikajú jemné častice (PM2,5). Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dlhodobé vystavenie týmto časticiam pravdepodobne vytvorí alebo zhorší rôzne zdravotné problémy, ako je vysoký krvný tlak alebo cukrovka. Zatiaľ čo WHO odporúča od roku 2021 maximálnu úroveň 5 mikrogramov PM2,5 na meter kubický vzduchu pri dlhodobej expozícii, veľká väčšina miest v Európskej únii túto hranicu ďaleko prekračuje. (ANNA FLECK)