Protokol GHG zverejnil súhrnnú správu o štandardnom prieskume spoločnost

Medzi novembrom 2022 a marcom 2023 Protokol GHG vyzval zainteresované strany, aby poskytli spätnú väzbu prostredníctvom štyroch prieskumov týkajúcich sa podnikového štandardu , usmernenia k rozsahu 2 , štandardu rozsahu 3 a trhových účtovných prístupov.
Tento  návrh súhrnnej správy poskytuje podrobný prehľad spätnej väzby od zainteresovaných strán z podnikového štandardného prieskumu. Správa stavia na webinári „ Najdôležitejšie zistenia z prieskumov Corporate Standard & Scope 3 “ a poskytuje komplexnejšie a podrobnejšie zhrnutie odpovedí. Ak vaša organizácia dokončila Corporate Standard Survey, odporúčame vám, aby ste si znovu prečítali návrh súhrnnej správy, aby ste sa uistili, že vaša spätná väzba je presne uvedená. Ak to chcete urobiť, vyplňte tento formulár do stredy 24. januára 2024. Sekretariát protokolu GHG potom skontroluje všetky odpovede na spätnú väzbu zaslanú prostredníctvom tohto formulára počas obdobia kontroly, aby vydal konečnú verziu Corporate Standard Summary Report.

Ďalšie informácie o ďalších krokoch v procese aktualizácie štandardov nájdete v našom blogovom príspevku .