Odhalených 10 najlepších poznatkov o klimatickej vede: Postupné vyraďovanie fosílnych palív je rozhodujúce pre minimalizáciu prekročenia o 1,5 °C