Vyhlásenie COP28 o zdraví a klíme podporuje viac ako 120 krajín

Deklaráciu a jej signatárov možno nájsť na webovej stránke COP28 .

Deklaráciu o klíme a zdraví podporila 3. decembra aj Európska komisia v mene EÚ.