Len 20 % spoločností na celom svete spĺňa svoje ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka a mnohé uznávajú potrebu „kompletnej transformácie“, uvádza správa ENGIE Impact

PRNewswire/ –  ENGIE Impact dnes oznámila vydanie svojej nulovej správy za rok 2024 . Správa identifikuje bežné prekážky na ceste k dekarbonizácii a skúma niektoré znepokojujúce zistenia vrátane tendencie mnohých organizácií pristupovať k dekarbonizácii ako k obmedzenej, úzkej iniciatíve namiesto transformačného celopodnikového prístupu, ktorým je potrebné. Táto štvrtá časť výročnej správy, založená na prieskumoch medzi viac ako 500 vedúcimi predstaviteľmi z veľkých svetových organizácií, poskytuje medziročnú analýzu pokroku, ktorý spoločnosti dosahujú vo svojom úsilí o dekarbonizáciu – identifikuje trendy, ktoré sú povzbudzujúce a znepokojujúce. .Podiel spoločností, ktoré hodnotia svoje programy udržateľnosti ako „mimoriadne“ alebo „značne“ úspešné, sa výrazne zvýšil z celkových 28 % v roku 2020 na súčasných 68 %. Okrem toho polovica spoločností (52 %) už robí zásadné zmeny vo svojom obchodnom modeli, aby dosiahli dlhodobé záväzky v oblasti dekarbonizácie.