Pozitívnejší výhľad na zmenu klímy

Generácia Z je úzkostlivá – úzkostnejšia ako predchádzajúce generácie. A Gen Z sa obzvlášť obáva klimatických zmien. Klimatická úzkosť je vedľajším produktom dobre mieneného celosvetového hnutia za lepšie životné prostredie. Vďaka environmentálnej advokácii si viac uvedomujeme hrozby, ktoré predstavujú pre našu planétu, no hlbšie zvažovanie týchto hrozieb môže viesť ku klimatickej úzkosti.  Environmentálne hnutie je nepochybne nevyhnutné, aby ľudia mohli čeliť ekologickým dopadom našej industrializovanej a globalizovanej spoločnosti. Školy a médiá propagovali toto hnutie informovaním našej mládeže o nebezpečenstvách klimatických zmien a histórii toho, ako ľudia poškodzovali životné prostredie.  Prieskum v roku 2021 zistil, že 84 percent 16 až 25-ročných sa aspoň mierne obávalo klimatických zmien a 59 percent sa veľmi alebo extrémne obávalo. 45 percent respondentov dokonca uviedlo, že ich pocity z klimatických zmien negatívne ovplyvnili ich každodenný život.  Aj keď súhlasím so zámermi ekologického hnutia, myslím si, že strach našej generácie z klimatických zmien je príliš pesimistický a chýba mu pozitívna predvídavosť. (Autor Peter Coquillette)