Znižovanie uhlíkovej stopy vína začína pri fľaši

Ak hľadáte udržateľne vyrábané  víno  v obchode s fľašami alebo v obchode s potravinami, pravdepodobne sa stretnete s množstvom pojmov udržateľnosti –  organické, biodynamické, prírodné . Je dôležité, aby ste sa oboznámili s tým, čo tieto tvrdenia znamenajú (a aké certifikácie sú k dispozícii na ich potvrdenie). Ale ak máte skutočný záujem o kúpu udržateľného vína, zložitosť toho, čo sa deje vo vinohrade, nemôže byť jediným hľadiskom. Hoci  hnojivá, zavlažovanie a pesticídy  zohrávajú úlohu pri celkovej udržateľnosti fľaše vína, ak sa zameriavate na emisie skleníkových plynov, nezabudnite na nádobu, v ktorej je zabalená. Certifikáty trvalej udržateľnosti pre víno vo všeobecnosti nezohľadňujú to, ako je víno zabalené – nehovoriac o tom, ako ďaleko potom musí prejsť, aby sa dostalo do svojho konečného cieľa. Ale podľa  prehľadu štúdií o emisiách uhlíka vinárskeho priemyslu z roku 2022 sa obaly pravidelne uvádzajú ako hlavný prispievateľ k emisiám skleníkových plynov, pričom často produkujú viac emisií ako pestovanie hrozna a výroba vína dohromady. (SAMANTHA MAXWELL)