Uhlíková stopa pre banky

Meranie financovaných emisií je čoraz dôležitejším procesom, ktorý banky možno budú musieť zvážiť vzhľadom na rastúce očakávania zainteresovaných strán. Je to tiež prvý krok pre banky k pochopeniu uhlíkovej expozície z ich úverových a investičných aktivít, čo môže následne pomôcť pri definovaní stratégií a opatrení na posun smerom k prechodu na nulu. V tejto správe, prvej zo série o vyrovnaní nulovej hodnoty pre banky, uvádzame prehľad financovaných emisií a demonštrujeme, ako môže banka použiť riešenia MSCI Climate and Net-Zero Solutions na výpočet svojej financovanej uhlíkovej stopy pomocou súvahy fiktívnej banky. ako príklad. V nasledujúcich správach sa budeme zaoberať ďalšími krokmi na ceste bánk k vyrovnaniu s nulovou hodnotou, vrátane výpočtov intenzity fyzických emisií špecifických pre daný sektor, stanovenia cieľov a správy. (Guilherme de Melo Silva , Xinxin Wang ,Guido Giese )