Výrazný politický pokrok v oblasti energetickej účinnosti

Tvorcovia politiky na celom svete rozšírili opatrenia na podporu energetickej účinnosti v roku 2023, pomohli spotrebiteľom ušetriť peniaze a zlepšili bezpečnosť a udržateľnosť globálneho energetického systému – hoci pokrok nenapreduje dostatočne rýchlo na to, aby splnil svetové klimatické ciele, uvádza nová správa IEA. . V správe o trhu Energy Efficiency 2023 , ktorá bola dnes zverejnená, sa uvádza, že po globálnej energetickej kríze vyvolanej ruskou inváziou na Ukrajinu sa dynamika politiky pre energetickú účinnosť naďalej zvyšuje.  Investície do efektívnosti vzrástli od roku 2020 o 45 % a v minulom roku krajiny predstavujúce tri štvrtiny celosvetového dopytu po energii posilnili politiky energetickej efektívnosti alebo zaviedli nové. Kľúčové opatrenia sú tiež čoraz rozšírenejšie.  Napríklad takmer všetky krajiny teraz majú normy účinnosti pre klimatizácie a počet krajín s normami pre priemyselné motory sa za posledné desaťročie strojnásobil.