Uhlíkovo neutrálny protokol

Protokol o uhlíkovej neutrálnosti akceptuje používanie uhlíkových kreditov z akéhokoľvek typu projektu na zmiernenie emisií schváleného podľa akceptovaných uhlíkových noriem uvedených v technickej špecifikácii 4.1.1 (s uvedením špecifických obmedzení, ktoré sú tam uvedené). Existujú tri všeobecné typy projektov na zmiernenie:

Vyhnúť sa : zahŕňa projekty, ktoré eliminujú emisie – príklady zahŕňajú projekty obnoviteľnej energie, ktoré zabraňujú emisiám z fosílnych zdrojov, ktoré nahrádzajú; a projekty REDD+, ktoré sa zaoberajú emisiami z odlesňovania.

Znížiť : Zahŕňa projekty, ktoré znižujú emisie – príklady zahŕňajú projekty energetickej účinnosti, akými sú napríklad nízkouhlíkové sporáky, ktoré využívajú menej paliva vďaka lepšiemu spaľovaniu; a vylepšenia výrobného procesu, ktoré znižujú spotrebu neobnoviteľnej energie.

Odstrániť : Zahŕňa projekty, ktoré odstraňujú skleníkové plyny z atmosféry – príklady zahŕňajú zalesňovanie; poľnohospodárske postupy, ktoré zachytávajú uhlík v pôde, bioenergia so zachytávaním a ukladaním uhlíka, lepšie zvetrávanie a priame zachytávanie vzduchu v kombinácii s dlhodobým skladovaním.