9 typov uhlíkových projektov, ktoré pomáhajú kompenzovať vašu stopu

Bez ohľadu na to, kde je vaša organizácia na svojej ceste k čistej nule, uvedomenie si vašej uhlíkovej stopy je kľúčovým krokom k zmierneniu vašich vlastných environmentálnych dopadov. Keď pochopíte svoju uhlíkovú stopu a prijmete opatrenia na zníženie emisií rozsahu 1, 2 a 3, môžete zvážiť zníženie svojich nevyhnutných emisií investovaním do vysokokvalitných uhlíkových kreditov. Uhlíkové kredity sa rovnajú jednej tone emisií CO2 (to je približne ekvivalent 2 482 míľ najazdených priemerným osobným vozidlom poháňaným benzínom), ktorým sa vyhol uhlíkový projekt alebo ich zachytil. Uhlíkové projekty prechádzajú prísnym overovacím procesom podľa medzinárodného uhlíkového štandardu a v prípade Aspiration aj naším vlastným prísnym preverovacím procesom. Existuje však mnoho typov uhlíkových projektov, ktoré produkujú tieto kredity. Vo všeobecnosti existujú dva hlavné typy projektov kompenzácie uhlíka; projekty založené na prírode a projekty, ktoré nie sú založené na prírode. V tejto príručke preskúmame 9 rôznych príkladov kompenzácie uhlíka a hlboko sa ponoríme do rôznych typov projektov kompenzácie uhlíka, ktoré podporujú dekarbonizáciu, ale majú aj ďalšie environmentálne alebo sociálne vedľajšie výhody, ktoré sú v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN. (Aspiration)