Začína sa najväčšia svetová konferencia o klíme mládeže (COY18)

„Zapojenie mládeže do opatrení v oblasti zmeny klímy nie je symbolické, ale je nápomocné pri riadení zmysluplných zmien a pri podpore kolektívneho záväzku k starostlivosti o životné prostredie. Ústrednosť mládeže sa v tomto kontexte stáva katalyzátorom inovácií, presadzovania a inkluzívnejšieho prístupu k riešeniu výziev, ktoré predstavuje zmena klímy,“ povedal študent Jahnavi Doshi, hlavný predstaviteľ AUS v riadiacom výbore COY18 a vedúci rozsahu v médiách a komunikácii. .
Dodala: „Ako študenti zastupujúci AUS sme nesmierne hrdí na našu úlohu na globálnej scéne a aktívne prispievame k rozvoju politík v oblasti zmeny klímy v súlade s UNFCCC.“
Účastníci COY18 prispejú ku Globálnemu vyhláseniu mládeže, čo je kolektívne vyhlásenie reprezentujúce perspektívy mládeže z celého sveta, ktoré bude prezentované osobám s rozhodovacou právomocou na COP28.