Sympózium WHO, WIPO, WTO zdôrazňuje vzájomnú súvislosť zmeny klímy a ľudského zdravia

Dňa 14. novembra 2023 usporiadali Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), WIPO a Svetová obchodná organizácia (WTO) 10. spoločné technické sympózium s názvom „Tvárou v tvár budúcnosti: ľudské zdravie a zmena klímy“. Podujatie zdôraznilo dôležitosť skúmania priesečníkov medzi verejným zdravím, obchodom a duševným vlastníctvom (IP) s cieľom využiť existujúce nástroje a vyvinúť nové technológie na riešenie účinkov zmeny klímy na ľudské zdravie, najmä medzi najviac marginalizovanou populáciou na svete. 
Sympózium otvorili generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WTO Ngozi Okonjo-Iweala a generálny riaditeľ WIPO Daren Tang. Zdôraznili súčasné ničivé vplyvy zmeny klímy na ľudské zdravie a potrebu uplatniť poznatky získané z reakcie na pandémiu COVID-19 v naliehavých medziodvetvových snahách chrániť ľudí pred eskaláciou klimatických hrozieb.