Výzva na vytváranie povedomia o zmene klímy pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

Rečníci dialógu na tému „Dialóg o klíme a trvalo udržateľné poľnohospodárstvo “ uviedli, že zvyšovanie povedomia medzi farmármi a zainteresovanými stranami o zmene klímy je životne dôležité pre podporu trvalo udržateľného poľnohospodárstvaV príhovore k účastníkom dialógu rečníci a experti uviedli, že vzdelávanie farmárov o vplyvoch klimatických zmien na ich plodiny, vodné zdroje a živobytie môže podporiť prijatie klimaticky inteligentných praktík. To zahŕňa používanie plodín odolných voči suchu, optimalizáciu vodného hospodárstva a implementáciu agrolesníckych techník, povedali a poznamenali, že vlády, mimovládne organizácie a poľnohospodárske služby by mohli zohrávať kľúčovú úlohu pri šírení informácií a poskytovaní podpory pre trvalo udržateľné poľnohospodárske postupy s cieľom zabezpečiť odolnosť tvár meniacej sa klímy. (Faizan Hashmi).