Čisté technológie sú hnacím motorom rastu pracovných miest

Počet pracovných miest v globálnom energetickom sektore sa v roku 2022 zvýšil, keďže rastúce investície do technológií čistej energie viedli k dopytu po nových pracovníkoch v každom regióne sveta, podľa novej správy IEA, ktorá ponúka meradlo zamestnanosti vo všetkých energetických odvetviach. Druhé vydanie správy World Energy Employment , ktorá sa vydáva každoročne, mapuje zamestnanosť v energetickom sektore podľa regiónu, paliva, technológie a hodnotového reťazca. Správa poskytuje základom bohatým na údaje pre tvorcov politík, priemysel, pracovníkov a pedagógov, aby pochopili vplyvy prechodov čistej energie na prácu. Celosvetová zamestnanosť v energetike vzrástla v roku 2022 na 67 miliónov ľudí, čo je nárast o 3,5 milióna v porovnaní s úrovňou pred pandémiou. Viac ako polovica rastu zamestnanosti v tomto období bola len v piatich sektoroch: solárna fotovoltaika, vietor, elektrické vozidlá (EV) a batérie, tepelné čerpadlá a ťažba kritických nerastov. Z piatich sektorov je solárna fotovoltika zďaleka najväčším zamestnávateľom, ktorý predstavuje 4 milióny pracovných miest, zatiaľ čo elektromobily a batérie boli najrýchlejšie rastúce a od roku 2019 pribudlo viac ako 1 milión pracovných miest.