Tri dôvody, prečo je vzdelávanie o zmene klímy rozhodujúce pre adaptáciu a odolnosť

Adaptácia neprebieha vo vákuu. Potrebuje špecifické znalosti a zručnosti, aby boli dostupné mnohým. Energiu a nápady spoločnosti môžeme využiť len prostredníctvom vzdelávania a adaptácia funguje najlepšie, ak sú riešenia navrhnuté čo najbližšie k miestu, kde sú citeľné dopady. Máme na mysli vzdelávanie v rôznych etapách života, od školského vzdelávania po univerzity a technické vzdelávanie, ako aj prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy dospelých vo všetkých jeho formách. Ak vezmeme tento širší pohľad, univerzity, národné think-tanky, výskumné subjekty a miestne vzdelávacie inštitúcie sú súčasťou širokého mixu inštitucionálnych subjektov potrebných na transformáciu vzdelávacích systémov.  Tu sú tri dôvody , prečo si myslíme, že vzdelávanie o zmene klímy si zaslúži bližší pohľad.