COP28: Údaje z programu Copernicus na podporu opatrení v oblasti klímy

Služba Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS*) a Copernicus Climate Change Service (C3S*) sa pripravujú na účasť na konferencii COP28, ktorá sa má konať v Spojených arabských emirátoch (SAE) 30. novembra – 12. decembra 2023. Na COP28 svet zhodnotí svoj pokrok pri plnení záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody a CAMS aj C3S budú pri tom, aby poukázali na to, ako údaje zaručené o kvalite o zložení atmosféry a meniacej sa klíme Zeme podporujú tvorbu politík a globálne úsilie o zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu. Piatok 1. decembra sľubuje, že bude na COP28 akčným dňom. Zapojenie programu Copernicus sa začína o 10:00 – 11:30 (GST) podujatím organizovaným nemeckou meteorologickou  službou (DWD), na ktorom sa bude diskutovať o integrovanom systéme monitorovania skleníkových plynov. Zástupca riaditeľa CAMS Richard Engelen tu bude poskytovať európsku perspektívu a zdôrazniť prínos údajov CAMS do monitorovacieho systému.