COP28: Konferencia OSN o zmene klímy

Na pozadí bezprecedentnej klimatickej naliehavosti predstavuje COP28 v Dubaji kritický bod pre medzinárodné úsilie v oblasti klímy na dodržanie cieľa Parížskej dohody, ktorým je limit 1,5 °C.    Tohtoročné rekordné teploty a prudká devastácia klimatických zmien podčiarkujú naliehavosť COP28, ktorá je teraz kľúčovou križovatkou. Keď otvárame Globálnu inventúru, je to čas na kritické zamyslenie – na meranie nášho pokroku a konfrontáciu s významnými výzvami, ktoré stále stoja pred nami v rámci našej globálnej reakcie na zmenu klímy. Uprostred týchto úvah sa ozývajú hlasy z globálneho juhu, ktoré požadujú konkrétne kroky smerom k naplneniu prísľubov financovania strát a škôd. Stredobodom pozornosti je uvedenie fondu založeného na konferencii COP27 do života spolu so zvyšovaním financovania opatrení v oblasti klímy a inovatívnych ekonomických stratégií na posilnenie úsilia o adaptáciu.  Okno na udržanie globálnej teploty pod hranicou 1,5 °C sa zatvára, no svetielko nádeje zostáva. Pozitívna zmena je na dosah, poháňaná sútokom vodcovstva, odhodlania a strategických investícií.  Vidíme nových lídrov v rozvojových krajinách, ktorí dláždia cestu inovatívnymi klimatickými riešeniami.  Transformácie možno dosiahnuť, keď sa spojí vedenie, politická vôľa a investície.